Revising vārdi no Rīgas 2

vidusmērs
pukoties
gānītājs
tērpināt
melša