Revising biotechnika

berma
ceļā klātne
klātne
atbērtne
stiga
grāvis