Revising Skaičiai

viens
divi
trīs
četri
pieci
seši
septiņi
astoņi
deviņi
desmit
vienpadsmit
divpadsmit
trīspadsmit
četrpadsmit
piecpadsmit
sešpadsmit
septiņpadsmit
astoņpadsmit
deviņpadsmit
divdesmit
trīsdesmit
četrdesmit
piecdesmit
sešdesmit
septiņdesmit
astoņdesmit
deviņdesmit
simts
tūkstotis
miljons