Revising ekonomika

aprēķina slodze
krājumu aprite