Revising buhalterija, apskaita, ataskaitos

uzskaite
krājumu aprite
pasūtījums
sūdzība
neto apgrozījums
bruto peļņa
finansinė ataskaita
pinigų srautai
audito ataskaita
finansininkas
žemės ūkio įmonė
balansas
turtas
ilgalaikis turtas
trumpalaikis turtas
nematerialusis turtas
licencija
materialusis turtas
investicinis turtas
finansinis turtas
daugiametis sodinys
sodinys
atsargos
perpardavimas
terminuoti indėliai
akcijų priedai
perkainojimo rezervas
nepaskirstytasis pelnas
finansinė skola
atidėjiniai
nuosavas kapitalas
straipsnis
augalininkystė
gyvulininkystė
žvėrininkystė
kintamosios sąnaudos
pagautė
netekimai
akcijų išleidimas
savų akcijų supirkimas
dividendų išmokėjimas
finansavimo šaltinis
obligacijų supirkimas
obligacijų išleidimas
skaitymo akiniai
jau kurį laiką
veikti raminančiai
monetārie aktīvi