Revising naujas

dukra
dukterėčia
pirmas
antras
šeši