Revising Numbers

pirmas
antras
trečias
ketvirtas
penktas
šeštas
septintas
aštuntas
devintas
dešimtas
vienuoliktas
dvyliktas
tryliktas
keturioliktas
penkioliktas
šešioliktas
septynioliktas
aštuonioliktas
devynioliktas
dvidešimtas