Revising lv-lt 4

piespiest
pliekans
skurbināt
metiens
priekšzīmīgs
nokrustīt
krāga
ģindenis
iebilst
nespodrs
virpulis
vienā laidā
izrakties
groži
slāt
izvirzīt
tiešām
lielībnieks
rušināties