Revising Wordlist for lesson d > dž; t > č

laikrodis
kėdė
gaidys
amerikietis
žaltys
katė
stotis
širdis
marti