Revising Wordlist for lesson School and University Words

mokykla
mokytojas
mokytoja
pamoka
mokinys
mokinė
klasė
universitetas
dėstytojas
dėstytoja
paskaita
studentas
studentė
auditorija
lenta
kreida
fakultetas