never

0
0

1 : niekada

He never gives me any money. Jis niekuomet neduoda man pinigų.

2 : niekados

3 : niekuomet

Added by Pigmalijonas on Tuesday 1 October 2013.

There are no comments for this word.