teisinis

0
0

1 : tiesisks

teisiniai santykiai tiesiskās attiecības

teisinis reglamentavimas tiesiskā regulēšana

2 : juridisks

teisinė pagalba juridiskā palīdzība

Added by Pigmalijonas on Tuesday 1 October 2013.

There are no comments for this word.