ķīla

0
0

1 : užstatas

2 : įkeitimas

3 : įkaitas

Lietu tiesību īpašniekam ir jāspēj arī turpmāk aizstāvēt savas tiesības uz ķīlas nodalīšanu vai atsevišķu nokārtošanu. Daiktinę teisę turinčiam asmeniui reikėtų palikti galimybę toliau ginti savo teisę į atskirą bylos nagrinėjimą arba atskirą įkaito garantijų išsprendimą.

Added by Pigmalijonas on Sunday 15 September 2013.

There are no comments for this word.