pukoties

0
0

1 : pykti

pukoties uz kādu pykti ant ko nors

2 : apmaudauti

pukoties par ko apmaudauti dėl ko nors

Added by Pigmalijonas on Sunday 25 August 2013.

There are no comments for this word.