galiojimo teritorija

0
0

territory of validity

Reikalavimas pateiktas draudimo galiojimo teritorijoje. The claim has been filed within the territory of validity of insurance.

Added by Pigmalijonas on Tuesday 20 August 2013.

There are no comments for this word.