užmokėti

0
0

platiti (komu što)

(Šis) vyras/moteris užmokės už viską (Ovaj) gospodin/gospođa će sve platiti.

Added by languager on Saturday 13 October 2018.

There are no comments for this word.