kalbėti - nekalbėti

0
0

говорити, розмовляти - не розмовляти

aš kalbu telefonu я говорю телефоном

aš kalbu su sese telefonu я розмовляю із сестрою телефоном

Added by anton on Saturday 27 August 2016.

There are no comments for this word.