berma

0
0

berma

Horizontali aikštelė apkaso, užtvankos, kanalo, karjero ar kt. iškasos šlaite. Apkaso berma – 10–15 cm pločio horizontali žemės juosta tarp apkaso griovio ir pylimo (brustvero). Laiko apkaso perdangos sijas, neleidžia žemėms nuo pylimo byrėti į apkasą; šaudant ant bermos remiamasi alkūnėmis, dedami šoviniai, granatos ir kt.

Truputį pasvira neplati aikštelė gruntinių medžiagų užtvankos šlaite. Eismui skirta berma projektuojama pagal kelių tiesimo reikalavimus.
Added by latvis on Saturday 23 July 2016.

There are no comments for this word.