ieguve

0
0

išgavimas

ieguves vieta išgavimo vieta

derīgo izrakteņu ieguves kārtība naudingųjų iškasenų išgavimo tvarka

Added by Pigmalijonas on Wednesday 10 April 2013.

There are no comments for this word.