atsakomybė

0
0

atbildība

atsakomybės prisiėmimas atbildības uzņemšanās

prisiimti atsakomybę uzņemties atbildību

Added by latvis on Saturday 27 June 2015.

There are no comments for this word.