kapitālsabiedrība

0
0

kapitalinė bendrovė

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas.
Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.
Added by latvis on Thursday 5 February 2015.

There are no comments for this word.