auklėti

0
0

verb

1 : nurture

Aš griežtai auklėju savo vaikus. I am bringing up my children strictly.

Mes paauklėjome kaimynų vaiką. We taught the neighbours' child a lesson.

Kaip auklėsime šitą berniuką? How will we bring up this boy?

2 : cultivate

Aš griežtai auklėju savo vaikus. I am bringing up my children strictly.

Mes paauklėjome kaimynų vaiką. We taught the neighbours' child a lesson.

Kaip auklėsime šitą berniuką? How will we bring up this boy?

3 : bring up someone

Aš griežtai auklėju savo vaikus. I am bringing up my children strictly.

Mes paauklėjome kaimynų vaiką. We taught the neighbours' child a lesson.

Kaip auklėsime šitą berniuką? How will we bring up this boy?

inf: auklėti, pres3: auklėja, past3: auklėjo; case: ką
Added by cockatoo on Tuesday 27 January 2015.

There are no comments for this word.