baigti

0
0

verb

finish

Aš baigiu rašyti tekstą. I am finishing writing the text.

Ar jau baigei žaidimą? Have you finished the game already?

Kada mes baigsime skaityti šitą pasaką? When will we finish reading this story?

inf: baigti, pres3: baigia, past3: baigė; case: ką
Added by cockatoo on Tuesday 27 January 2015.

There are no comments for this word.