aiškinti

0
0

verb

explain

Vyras nuodugniai aiškina žmonai, ką daryti. The husband thoroughly explains the wife what to do.

Jis mums aiškino apie paukščius. He was telling/explaining us about birds.

Kada ji viską paaiškins? When will she explain everything?

inf: aiškinti, pres3: aiškina, past3: aiškino; case: ką, kam, apie ką
Added by cockatoo on Tuesday 27 January 2015.

There are no comments for this word.