aukštas

0
0

adj

1 : high

aukštas kalnas a high mountain

aukštos kokybės gaminiai high-quality products

2 : tall

aukštas vyras a tall man

3 : noble

aukštas svečias a high guest

áukštas m (neuter: áukšta, stress pattern: 3[1])
Added by wiktionary on Tuesday 27 January 2015.

There are no comments for this word.