merkti

0
0

1 : mērkt

linus merkti linus mērkt

2 : iegremdēt

Nemerkite šio elektros prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį. Neiegremdējiet šo elektrisko ierīci ūdenī un jebkādā citā šķidrumā.

Added by latvis on Friday 7 November 2014.

There are no comments for this word.