draudimo liudijimas

0
0

apdrošināšanas polise

Šis sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos. Šī piekrišana ir spēkā apdrošināšanas polises spēkāesības laikā un 24 mēnešus pēc tās derīguma beigām.

Added by latvis on Sunday 6 July 2014.

There are no comments for this word.