apdrošināšana

0
0

draudimas

apdrošināšanas gadījums draudžiamasis įvykis

kopējā apdrošināšanas prēmija bendroji draudimo įmoka

Added by latvis on Sunday 6 July 2014.

There are no comments for this word.