ķerties

0
0

1 : griebti

ķerties pie kājām griebti už kojų

2 : kabintis

ķerties kādam ap kaklu kabintis kam ant kaklo

3 : imtis

ķerties pie darba imtis darbo

4 : tvertis

nezinu, pie kā ķerties klāt nežinau, ko tvertis

5 : griebtis

ķerties pie ieročiem griebtis ginklų

6 : stvertis

Ja slīkstu, tad jāķeras pie pasviestā salma pirmajai. Jei skęstu, tai ištiesto šiaudo reikia stvertis pirmai.

7 : kibti

zivis labi ķeras žuvys gerai kimba

8 : kliūti

kur ķeras? kur kliūva?

9 : užsikirsti

viņam ķeras valoda jam kalba užsikerta

10 : čiupti

ķerties vērsim pie ragiem čiupti jautį už ragų

Added by Pigmalijonas on Sunday 11 May 2014.

There are no comments for this word.