groži

0
0

1 : vadžios

atlaist grožus atleisti vadžias

ņemt grožus savās rokās paimti vadžias į savo rankas

2 : vadelės

Added by Pigmalijonas on Sunday 11 May 2014.

There are no comments for this word.