pušu

0
0

1 : sudužęs

glāze ir pušu stiklinė sudužo

2 : suskilęs

nagi ir pušu nagai suskilo

3 : suplyšęs

bikses ir pušu kelnės plyšo

Added by Pigmalijonas on Wednesday 22 January 2014.

There are no comments for this word.