rēns

0
1

1 : vėsus

rēns vakars vėsus vakaras

2 : malonus

rēns laiks malonus oras

rēnas emocijas malonios emocijos

3 : ramus

rēna gaisma rami šviesa

Added by Pigmalijonas on Wednesday 22 January 2014.

There are no comments for this word.