ainsi

0
0

adverb

1 : šitaip

Je t'imaginais ainsi. Aš tave šitaip įsivaizdavau.

2 : kartu su

L'Italie ainsi que quatre autres pays d'Europe. Italija, kartu su keturiomis kitomis Europos šalimis.

Added by Pigmalijonas on Sunday 5 August 2012.

There are no comments for this word.