IX. Time.

para twenty-four hours (a day)
valanda an hour
minutė a minute
sekundė a second
Kuri dabar valanda? Kiek valandų? What time is it?
Dabar [yra] dešimt [valandų]. It's ten o'clock.
Pusė devynių. Thirty to nine.
Dvidešimt [minučių] po vienuoliktos. Vienuolika dvidešimt. Dvidešimt dvyliktos. Twenty past eleven.
Be dešimt [minučių] keturios. Ten to four.
Trylika valandų penkiolika minučių. Thirteen hours fifteen minutes.
Be penkiolikos [minučių] septynios. Quarter to seven.
Penkios [minutės] po trijų. Five to three.
Dvidešimt penkios [minutės] trečios. Be penkių pusė trijų. Twenty-five to three. 'Five to half to three.'
Jau po pirmos. It's already past one.
Lygiai dvylika. Sharp twelve.
Anksti. Early.
Dar anksti. It's still early.
Vėlu. It is late.
Aš pavėlavau. I'm late.
Atėjau per anksti. I'm too early.
Pusiaudienis Noon. Midday.
Pusiaudienį. Dieną. Po pietų. Popiet. At noon.
Pusiaunaktis. Vidurnaktis. Midnight.
Kuriuo laiku? Kada? At what time? When?
Mes jūsų laukiame lygiai septintą [valandą]. We'll expect you at seven sharp.
Aš atvyksiu laiku, bet mano draugas atvyks aštuntą [valandą]. I'll come in time, but my friend will come at eight.
Kada jūs atvyksite? When will you come?
Po valandos (pusvalandžio, minutės) In an hour (half an hour, a minute).
Rytas. Morning.
Rytą. In the morning.
Auštant. At dawn.
Mes aplankysime (užsuksime pas) jus rytoj rytą. We'll call on you (drop in) tomorrow morning.
Diena. Day.
Dieną. By day.
Po dienos. In a day.
Poilsio diena. Day off.
Neseniai. The other day.
Kada nors. Some day.
Šiandien. Today.
Ryt(oj). Tomorrow.
Vakar. Yesterday.
Užvakar. The day before yesterday.
Poryt. The day after tomorrow.
Prieš keletą dienų. A few days ago.
Kuri šiandien (savaitės) diena? What day of the week is it today?
Šiandien... Today is...
... pirmadienis. ... Monday.
... antradienis. ... Tuesday.
... trečiadienis. ... Wednesday.
... ketvirtadienis. ... Thursday.
... penktadienis. ... Friday.
... šeštadienis. ... Saturday.
... sekmadienis. ... Sunday.
Aš būsiu laisvas (užsiėmęs) visą dieną. I'll be free (busy) the whole day.
Vakaras. Evening.
Vakare. In the evening.
Mes grįšime vakare. We'll be back in the evening.
Prašom ateiti vakare. Will you come in the evening, please.
Šį vakarą. Tonight.
Naktis. Night.
Naktį. At night.
Mūsų traukinys atvyksta vėlai naktį. Our train arrives late at night.
Mes išvykstame naktį į pirmadienį. We're leaving Monday night.
Mes grįšime vėlai naktį. We'll return (come back) late at night.
Savaitė. Week.
Šią savaitę. This week.
Po savaitės. In a week.
Praėjusią (ateinančią, kitą) savaitę Last (next, another) week
Prieš kelias savaites. A few weeks ago.
Po kelių savaičių. After some weeks.
Ištisą savaitę. A whole week.
Mėnuo. Month.
sausis January
vasaris February
kovas March
balandis April
gegužė May
birželis June
liepa July
rugpjūtis August
rugsėjis September
spalis October
lapkritis November
gruodis December
Šį (praėjusį, ateinantį) mėnesį. This (last, next) month.
Metai. Year.
Šiais (praėjusiais, ateinančiais) metais. This (last, next) year.
Po metų. In a year.
Kuriais metais? In what year?
Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devintaisiais metais. In nineteen ninety-one.
Du tūkstančiai penktaisiais metais. In two thousand and five.
Metų laikai. Seasons.
pavasaris Spring.
vasara Summer.
ruduo Autumn
žiema Winter
Šis pavasaris (yra) labai šiltas This spring is very warm.
Data. Date.
Kelinta šiandien (diena)? What day of the month is it today?
Šiandien gegužės septyniolikta. Today is the seventeenth of May.
Vakar buvo gegužės šešiolikta. Yesterday was the sixteenth of May.
Kurią (mėnesio) dieną? On what day (of the month)?
Liepos ketvirtą. On the fourth of July.