VII. Excuse. Refusal. Regret.

Ne, dėkoju/dėkui/ačiū. No, thank you.
(Aš) nenoriu. I don't want.
Labai gaila, bet turiu atsisakyti. I've very sorry, but I must refuse..
Aš (ši)to negaliu padaryti. I can't do it.
(Ši)to neįmanoma padaryti. It's impossible to do it.
Aš jums negaliu padėti. I can't help you.
Negaliu su jumis važiuoti/vykti. I can't join/go with you.
Gaila, bet aš užsiėm/ęs, -usi. I'm sorry, but I'm busy.
Aš neturiu laiko. I have no time.
Prašom atleisti už pavėlavimą. Please excuse me for being late.
Atsiprašau, kad sutrukdžiau. I'm sorry to have troubled you.
Prašom nepykti... Please don't be angry...
... aš užmiršau. ... I've forgotten.
... aš skubu. ... I'm in a hurry.
... aš pavargau. ... I'm tired.
... aš truputį nesveikuoju. ... I'm rather ill.
... mane ištiko nelaimė. ... something terrible has happened to me.
Labai gaila! It's a great pity!
Kaip gaila! What a pity!
Leiskite pareikšti jums užuojautą. Please accept our sympathy.