V. Thanks.

Ačiū. Dėkui. Thanks.
Nuoširdžiai ačiū. Thank you sincerely.
(Labai) dėkoju. Thank you very much.
Kaip aš jums atsidėkosiu? How will I ever thank you?
Esu (jums) labai dėkingas. I'm very grateful (to you).
Ačiū už malonų priėmimą. Thank you for the kind reception.
Labai labai ačiū! Many many thanks!
Nėr(a) už ką. Tai menkniekis. Prašau. Prašom. Don't mention it.
Ačiū/dėkoju už... Thank you for...
... kvietimą. ... the invitation.
... dėmesį. ... your attention.
... pagalbą. ... your help.
... dovaną. ... the present.
... patarimą. ... advice.