III. Invitation

Prašom įeiti! Come in, please!
Prašom sėsti! Will you sit down?
Prašom(, galite) rūkyti. You may smoke, if you like.
Ar galima pakviesti jus į... May I (we) invite you to...
... priėmimą? ... a reception?
... teatrą? ... the theatre?
... restoraną? ... the restaurant?
Ar (ne)galėtumėt(e) su mumis praleisti šį (šio) sekmadienį (sekmadienio)? Could you spend this Sunday with us?
Prašom šį vakarą pas mus pasisvečiuoti/į svečius. Would you come/visit to see us tonight?
Mes mielai/su malonumu priimam(e) jūsų kvietimą. We accept your invitation with pleasure.
Prašom vėl pas mus ateiti. Aplankykite mus dar kartą. Please come and see us again.
Ar galima užsirašyti/sužinoti jūsų adresą ir telefoną? May I have your address and telephone number?
Jūs labai miel/as, -a. You are very kind.
Gal (nu)eitumėt(e) su mumis į ekskursiją? Won't you join us for a trip?
Eime su mumis! Come with us!
Ar galėčiau pakviesti jus šokti? Leiskite pakviesti jus šokiui. Would you care to dance?