I. Formulas of Address

Põne Jonáiti! Mr. Jonaitis!
Põnia Jonáitiene! Mrs. Jonaitienė!
Brángūs svečia! Dear Guests!
Põnios i põnai! Ladies and Gentlemen!
Profèsoriau Petráiti! Professor Petraitis!
Dãktare Puodžinai! Doctor Puodžiūnas!
Malonkite... Would you..., please
Atsiprašaũ, ku (yrà) artimiáusia autobùsų stotẽlė? Excuse me please, where is the nearest bus stop?
Atsiprašaũ, norčiau sužinóti... Excuse me, I'd like to know...
Léiskite mán pasakýti... Please let me say...
Léiskite jus pasilyti... Please let me suggest...