I. Formulas of Address

Pone Jonaiti! Mr. Jonaitis!
Ponia Jonaitiene! Mrs. Jonaitienė!
Brangūs svečiai! Dear Guests!
Ponios ir ponai! Ladies and Gentlemen!
Profesoriau Petraiti! Professor Petraitis!
Daktare Puodžiūnai! Doctor Puodžiūnas!
Malonėkite... Would you..., please
Atsiprašau, kur (yra) artimiausia autobusų stotelė? Excuse me please, where is the nearest bus stop?
Atsiprašau, norėčiau sužinoti... Excuse me, I'd like to know...
Leiskite man pasakyti... Allow me to say...
Leiskite jums pasiūlyti... Allow me to suggest...