Tas, ta, tie, tos

20 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A2
1387 views
0
0

Let's learn some more important pronouns:

tas (that, male)
ta (that, female)
tie (those, male)
tos (those, female)

They are not that similar to jis, ji, jie, jos or šis, ši, šie, šios, but compare:

Nominative case:
Genitive case (of):
Dative case (to/for):
Accusative case:
Instrumental case (using):
Locative case (in):

Nominative case:
Genitive case (of):
Dative case (to/for):
Accusative case:
Instrumental case (using):
Locative case (in):

tas
to
tam

tuo
tame

tie

tiems
tuos
tais
tuose

ta
tos
tai

ta
toje

tos

toms
tas
tomis
tose

jis
jo
jam

juo
jame

jie

jiems
juos
jais
juose

ji
jos
jai

ja
joje

jos

joms
jas
jomis
jose

šis
šio
šiam
šį
šiuo
šiame

šie
šių
šiems
šiuos
šiais
šiuose

ši
šios
šiai
šią
šia
šioje

šios
šių
šioms
šias
šiomis
šiose

As in English, you use these pronouns with nouns:

Tas vyras eina. That man goes.
Ta mergaitė ima televizorių. That girl takes a TV.

Pronouns must have the same case as their nouns!

Tie vyrai ima televizorių. Those men take that TV.
Kodėl tos mergaitės perka tiems vyrams televizorių? Why do those girls buy to those men that TV?
Duok joms tuos tušinukus! Give them those pens!
Kodėl toms mergaitėms reikia tos mokytojos? Why do those girls need that teacher?
Jo pieštukas yra ant tos knygos. His pencil is on that book.

There are no comments for this lesson.