Šis, ši, šie, šios

20 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A2
1399 views
0
0

Your next pronouns are going to be:

šis (this, male)
ši (this, female)
šie (these, male)
šios (these, female)

Notice the similarity of these pronouns to jis, ji, jie, jos:

Nominative case:
Genitive case (of):
Dative case (to/for):
Accusative case:
Instrumental case (using):
Locative case (in):

Nominative case:
Genitive case (of):
Dative case (to/for):
Accusative case:
Instrumental case (using):
Locative case (in):

šis
šio
šiam
šį
šiuo
šiame

šie
šių
šiems
šiuos
šiais
šiuose

ši
šios
šiai
šią
šia
šioje

šios
šių
šioms
šias
šiomis
šiose

jis
jo
jam

juo
jame

jie

jiems
juos
jais
juose

ji
jos
jai

ja
joje

jos

joms
jas
jomis
jose

To learn them, all you have to do is to replace j with š or ši (jis > šis; jį > šį; jam > šiam; etc).

As in English, you use these pronouns with nouns:

Šis vyras eina. This man is walking.
Ši mergaitė ima televizorių. This girl takes the TV.

Pronouns must have the same case as their nouns!

Šie vyrai ima šį televizorių. These men take this TV.
Kodėl šios mergaitės perka šiems vyrams šį televizorių? Why do these girls buy to these men this TV?
Duok joms šiuos tušinukus! Give them these pens!
Kodėl šioms mergaitėms reikia šios mokytojos? Why do these girls need this teacher?
Jo pieštukas yra ant šios knygos. His pencil is on this book.

There are no comments for this lesson.