Fonētika

4 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A1
1675 views
1
0

Lietuviešu valodā ir 32 burti:
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ū Ų V Z Ž

Patskaņi

Īsie patskaņi ir A, E, I, U un O. Īsie A, E, I un U ir kā latviešu īsie patskaņi.
E ir kā latviešu platais E.
A un E neuzsvērtā zilbē vienmēr ir īsi. Arī galotnē (piem., name - namų), svešvārdos (getas, internetas) un šajos īsos vārdos: aš (es), bet (izrunājams ar plato e!), net (pat), kad (ka, lai)...
Īsais O skan kā latviešu vārdā filologs. Gaŗie patskaņi ir A, Ą, E, Ę, Ė, Y, Ū, Ų un O (pievērsiet uzmanību, ka A un E var būt gan īsie, gan gaŗie; tas ir atkarīgs no pozīcijas).
Ą, Ę, Į un Ū ir nazālie līdzskaņi (mazos kripatiņus sauc par "kabatlakatiņiem" - nosinė), bet tos vairs neizrunā caur degunu, šodien tie skan kā gaŗie patskaņi. Nazālie ir gaŗi gan uzsvērtā, gan neuzsvērtā zilbē.
A un E visbiežāk ir gaŗi, izņemot neuzsvērtā zilbē, galotnē un svešvārdos.
Ė, O un Ų ir gaŗi visās zilbēs.
Ė izrunā kā latviešu šauro gaŗo Ē.
O izrunā nevis kā latviešu O, bet citādi, līzīgāk latviešu īsajam O (vārdā filologs).

Divskaņi

Lietuviešu valodā ir šādi divskaņi: al, am, an, ar
el, em, en, er
il, im, in, ir
ul, um, un, ur
ol, om, on, or
ai, au, ei, ie, ui, uo
oi, eu, ou Visu divskaņu izruna ir gandrīz tāda pati kā latviešu valodā. Starpība tikai tā, ka divskaņus al, am, an, ar, ai, au var izrunāt divējādi: uzsvērt a vai uzsvērt l, m, n, r, i, u (baltas, kaltas; plaukas, laukas).
Divskani uo izrunā kā latviešu o.
Divskani ie vārda sākumā izrunā kā jie, piem., ieva [jieva].

Līdzskaņi

Lietuviešu valodā ikviens līdzskanis var būt ciets vai mīksts. Pirms patskaņiem a, ą, o, u, ų, ū visi līdzskaņi tiek izrunāti cieti (lapas, lova, rūkas), bet pirms e, ę, ė, i, į, y - mīksti (skrieti, peilis, siena).
Ja pirms patskaņiem a, ą, o, u, ų, ū liktu burtu i, tad līdzskaņi pirms i būtu mīksti (žalias [žāļas], berniukas [beŗņukas], kiaulė [ķeuļe]), jo šeit burts i būtu mīkstinājuma burts.
Vārda beigās līdzskaņus izrunā cieti (labas, imk). Bez tam, vārda beigās balsīgos līdzskaņus izrunā nebalsīgi: kad [kat], daug [dauk], tad [tat], už [uš].
Līdzskani h izrunā balsīgi, bet ch - nebalsīgi, kā latviešu h.

There are no comments for this lesson.