Liepiamoji nuosaka

13 April 2016 by latvis

Level: A2
757 views
0
0

Liepiamoji nuosaka latvių kalboje antrajame asmenyje nesiskiria nuo tiesioginės nuosakos:

Esi labs. Būk/esi geras.
Dod man piecus eiro. Duok/duodi man penkis eurus.
Ej uz veikalu. Eik/eini į parduotuvę.

Daugiskaitoje liepiamoji nuosaka padaroma iš formų, kurias matote aukščiau, pridėjus galūnę -iet:

Esiet sveiks. Būkite sveikas.
(palyginkite: esat sveiks – esate sveikas)
Dodiet man desmit eiro. Duokite man dešimt eurų.
(palyginkite: dodat desmit eiro – duodate dešimt eurų)
Ejiet uz skolu. Eikite į mokyklą.
(palyginkite: ejat uz skolu – einate į mokyklą)
Lasiet labas grāmatas. Skaitykite geras knygas.
(palyginkite: lasāt grāmatas – skaitote knygas)

Daugiskaitos pirmasis asmuo atrodo taip pat ir liepiamosios, ir tiesiognės nuosakos:

Būsim gudri. Būkime/būsime protingi.
Dosim viņiem trīs eiro. Duokite/duosime jiems tris eurus.
Iesim uz teātri. Eikime/eisime į teatrą.

There are no comments for this lesson.