Linksnių daugiskaita

11 November 2015 by latvis

926 views
0
0

Pažvelkime į išmoktų linksnių daugiskaitos galūnes.

Daugiskaitos formos galūnės labai primena lietuviškas (teātru – teatrų, teātrus – teatrus, teātros – teatruose). Latviškos formos teātri ir teātriem yra kaip lietuviškų būdvardžių (plg. maži, mažiem). Teātros tariama [teatruos].

Panašios ir moteriškos giminės galūnės: dienas – dienos, dienu – dienų, dienām – dienom, dienas – dienas.

Vienaskaita Vardininkas Kas? viņš teātris alus diena meitene pils
Kilmininkas Kā? viņa teātra alus dienas meitenes pils
Naudininkas Kam? viņam teātrim alum dienai meitenei pilij
Galininkas Ko? viņu teātru alu dienu meiteni pili
Vietininkas Kur? viņā teātrī alū dienā meitenē pilī
Šauksmininkas     teātri! alus! diena! meitene! pils!
Daugiskaita Vardininkas Kas? viņi teātri ali dienas meitenes pilis
Kilmininkas Kā? viņu teātru alu dienu meiteņu piļu
Naudininkas Kam? viņiem teātriem aliem dienām meitenēm pilīm
Galininkas Ko? viņus teātrus alus dienas meitenes pilis
Vietininkas Kur? viņos teātros alos dienās meitenēs pilīs
Šauksmininkas     teātri! alus! dienas! meitenes! pilis!
Word Meaning
viņš jis
teātris teatras
alus alus
pils pilis
diena diena
meitene 1. mergaitė
2. mergina
There are no comments for this lesson.