Veiksmažodžiai

2 September 2015 by latvis

847 views
0
0

Latvių veiksmažodžiai skirstomi į tris grupes.

1 grupė – „trumpieji“

Esamajame ir būtajame laike jie turi du skiemenis:

braukt – važiuoti
tagad es braucu, tu brauc, viņš brauc
vakar es braucu, tu brauci, viņš brauca

2 grupė – „ilgieji“

Esamajame ir būtajame laike jie turi tris ar daugiau skiemenų:

mazgāt – plauti
tagad es mazgāju, tu mazgā, viņš mazgā
vakar es mazgāju, tu mazgāji, viņš mazgāja

3 grupė – „mišrieji“

Esamajame laike jie turi du skiemenis, o būtajame – tris:

lasīt – skaityti
tagad es lasu, tu lasi, viņš lasa
vakar es lasīju, tu lasīji, viņš lasīja

Word Meaning
tagad dabar
vakar vakar
braukt važiuoti
mazgāt 1. plauti
2. prausti
lasīt skaityti
There are no comments for this lesson.