Naudininko linksnis

12 February 2015 by latvis

1099 views
0
0

Latvių naudininko linksnis primena lietuvių kalbos būdvardžio naudininko linksnį:

Vyr. g. latv. k. Vyr. g. liet. k. Mot. g. latv. k. Mot. g. liet. k.
skaistam gražiam skaistai gražiai
labam geram labai gerai
baltam baltam baltai baltai
sveikam sveikam sveikai sveikai

Kaip jau minėjau anksčiau, daiktavardžių galūnės yra tokios pačios kaip būdvardžių:

Vyr. g. latv. k. Vyr. g. liet. k. Mot. g. latv. k. Mot. g. liet. k.
vējam vėjui māsai seseriai
vārdam vardui Rīgai Rygai
namam namui Viļņai Vilniui
lācim (vard. lācis) lokiui eglei eglei

Įvardžių viņš, viņa (jis, ji) naudininko linksnis atrodo taip pat: viņam, viņai.

Word Meaning
viņš jis
viņa 1. ji
2. jinai
There are no comments for this lesson.