Garsų kaita – atsakymai

10 February 2015 by latvis

813 views
0
0
lokys lācis
angis odze
penktas piekts
krinta krīt
tu siunti tu sūti
žąsis zoss
akis acs
šiltumas siltums
šokti sākt (reiškia „pradėti“; latv. šokti – „dejot“)
krintant krītot
eglę egli
gervė dzērve
sakyti sacīt
žemė zeme
mokytojas mācītājs (reiškia „kunigas“; latv. mokytojas – „skolotājs“)
antras otrs
Word Meaning
lokys lācis
angis odze
penktas piektais
žąsis zoss
akis acs
šiltumas siltums
šokti dejot
pradėti sākt
gervė dzērve
sakyti sacīt
žemė zeme
mokytojas skolotājs
antras otrs
mācītājs kunigas
There are no comments for this lesson.