Professions -ikas

15 July 2014 by Pigmalijonas

Level: B1
1189 views
0
0

Another popular suffix to make a profession word is -ikas. It is used with the past form of the verb:

bėgti (to run); bėga (it runs); bėgo (it ran) - o + ikas = bėgikas (runner) (female: bėgikė)

 

 

eiti, eina, ėjo
joti, joja, jojo
nešti, neša, nešė
plaukti, plaukia, plaukė
plėšti, plėšia, plėšė
rinkti, renka, rinko
žudyti, žudo, žudė

(to go; to walk)
(to ride)
(to bring; to carry)
(to swim)
(to rob; to tear)
(to collect)
(to kill)

ėjikas
jojikas
nešikas
plaukikas
plėšikas
rinkikas
žudikas

(racewalker)
(rider; horseman)
(carrier)
(swimmer)
(robber)
(collector)
(killer; murderer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bėgikas iš Pietų Afrikos yra žudikas. The runner from South Africa is a murderer.
Ėjikai užsiima ėjimo sportu, o plaukikai - plaukimo. Racewalkers are occupied with the sport of racewalking, and swimmers - with swimming.

 

 

There are no comments for this lesson.