Professions -ėjas

15 July 2014 by Pigmalijonas

Level: B1
1375 views
0
0

Often profession words are made by adding the suffix ėjas to the past tense form of a verb:

kepti (to bake); kepa (it bakes); kepė (it baked) - ė + ėjas = kepėjas (baker) (female: kepėja)

griauti, griauna, griovė
kirpti, kerpa, kirpo
leisti, leidžia, leido
paduoti, paduoda, padavė
parduoti, parduoda, pardavė
patarti, pataria, patarė
pirkti, perka, pirko
pjauti, pjauna, pjovė
plauti, plauna, plovė
šluoti, šluoja, šlavė
šokti, šoka, šoko
vesti, veda, vedė
veikti, veikia, veikė
versti, verčia, vertė
žaisti, žaidžia, žaidė

(to destruct)
(to cut; to dress hair)
(to publish; to allow)
(to give; to serve)
(to sell)
(to advice)
(to buy)
(to cut)
(to wash)
(to sweep)
(to dance)
(to lead)
(to act)
(to translate)
(to play)

griovėjas
kirpėjas
leidėjas
padavėjas
pardavėjas
patarėjas
pirkėjas
pjovėjas
plovėjas
šlavėjas
šokėjas
vedėjas
veikėjas
vertėjas
žaidėjas

(destructor)
(hair-dresser)
(publisher)
(waiter)
(seller, shop assistant)
(advisor)
(buyer)
(reaper; mower)
(washer)
(sweeper)
(dancer)
(manager; presenter)
(character)
(translator)
(player)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsų komandoje žaidžia geri žaidėjai. Good players play in our team.
Mane kerpa gera kirpėja. A good hair-dresser cuts my hair.
Pardavėjas šluoja grindis. The shop assistant is sweeping the floor.
Laidos vedėjas anksčiau buvo futbolo žaidėjas. The presenter of the show has been a football player earlier.

 

 

Comments:

Duda Stravinski 12 April 2015 05:32
Mane kerpa gera girpėja.

Should be:
Mane kerpa gera kirpėja.
0
0
Duda Stravinski 12 April 2015 05:36
Also, in the sentence above, the word for "hair" is nowhere in the sentence.
0
0
Pigmalijonas 3 May 2015 09:55
In Lithuanian "kirpti" it is assumed that hair is being cut, especially in the context of hair-dressing (kerpa kirpėja). How would you put the English phrase to include hair in its meaning?

"A good hair-dresser cuts me." ?
"I go to/have a good hair-dresser". ?
0
0