Professions -tojas

3 December 2013 by Pigmalijonas

1348 views
0
0

The words mokytojas (teacher) and dėstytojas (lecturer) are made out of verbs mokyti (to teach) and dėstyti (to lecture). This is the way many profession words are made in Lithuanian:

auginti (to grow) - ti + tojas = augintojas (grower) (female: augintoja)

auklėti
darbuotis
dažyti
gaminti
gelbėti
gydyti
importuoti
keliauti
medžioti
rašyti
vairuoti

(to educate; to train)
(to labour)
(to paint)
(to manufacture)
(to rescue)
(to cure)
(to import)
(to travel)
(to hunt)
(to write)
(to drive; to lead)

auklėtojas
darbuotojas
dažytojas
gamintojas
gelbėtojas
gydytojas
importuotojas
keliautojas
medžiotojas
rašytojas
vairuotojas

(educator)
(employee)
(painter)
(manufacturer)
(rescuer)
(doctor)
(importer)
(traveler)
(hunter)
(writer)
(driver)

Of course, it's not just professions that can be made out of verbs. You can as well derive a noun that tells what action someone is doing:

klausyti
lankyti
mąstyti
pasakoti
skaityti

(to listen)
(to visit)
(to reason; to think)
(to narrate)
(to read)

klausytojas
lankytojas
mąstytojas
pasakotojas
skaitytojas

(listener)
(visitor)
(thinker)
(narrator)
(reader)

Word Meaning
mokytojas 1. teacher
2. schoolteacher
dėstytojas lecturer
klausytojas listener
Mūsų radijas turi milijoną klausytojų.
Our radio has a million listeners.
lankytojas visitor
Mūsų tinklalapis turi daug lankytojų.
Our website has a lot of visitors.
mąstytojas thinker
Aristotelis buvo garsus mąstytojas.
Aristotle was a famous thinker.
pasakotojas narrator
Romano pasakotojas yra vaikas.
The narrator of the novel is a child.
skaitytojas reader
Jo knygas perka daug skaitytojų.
His book is bought by a lot of readers.
auklėtojas 1. homeroom teacher
Mano sūnaus auklėtojas labai griežtas.
My son's homeroom teacher is very strict.
2. educator
darbuotojas employee
Šios įmonės darbuotojai nepatenkinti.
The employees of this company are not content.
dažytojas housepainter
gamintojas manufacturer
gelbėtojas 1. rescuer
2. life-saver
gydytojas doctor
importuotojas importer
keliautojas traveler
medžiotojas hunter
rašytojas writer
vairuotojas driver
Autobuso vairuotojas šiandien piktas.
The bus driver is angry today.
There are no comments for this lesson.